Kandidatai

Kandidatai

Kas gali būti mūsų kandidatais?

Amrop kandidatai yra aukščiausios ir viduriniosios grandies vadovai bei aukštos kompetencijos specialistai.

Ieškodami naujų iššūkių kai kurie jų šiandien yra pasirinkimo kryžkelėje. Daugelis kandidatų yra dirbantys bei turintys aukštas atsakomybes šiandieniniame versle, tačiau, būdami smalsūs bei neturėdami išankstinio nusistatymo, jie domisi įvairiais darbo rinkos pasiūlymais ir yra pasirengę aptarti naujas galimybes.

Kaip elgiamės kandidatų atžvilgiu?

Bendraudami su kandidatais mes vadovaujamės tais pačiais principais kaip ir bendraudami su klientais, t.y. laikomės konfidencialumo įsipareigojimų, bendraujame taktiškai ir su visapusiška pagarba. Tikėtina, tai yra priežastis, dėl ko daugelis mūsų kandidatų tampa vėlesniais mūsų klientais.

Mūsų duomenų bazės yra uždara sistema, prieinama tik konsultantams. Klientams teikiame informaciją apie kandidatus tik gavę pačių kandidatų sutikimą.

Kodėl naudinga tapti mūsų kandidatu?

Būti mūsų duomenų bazės kandidatu reiškia, kad esate potencialus kandidatas Amrop konsultantų vykdomuose vietiniuose ir tarptautiniuose vadovų paieškos projektuose.

Mes teiksime tik geriausiai Jūsų patirtį, kompetencijas ir karjeros lūkesčius atitinkančius pasiūlymus.

Kaip tapti Amrop duomenų bazės kandidatu?

Siunčiant CV elektroninio pašto adresu: vilnius@amrop.com

Galima naudoti Amrop1440511090_icon-136-document-editCV formą.

Savanoriškai pateikdami savo asmens duomenis Jūs sutinkate, kad šiuos duomenis vadovaujančių darbuotojų paieškų tikslu duomenų valdytojas UAB „Executive Search Baltics“ (juridinio asmens kodas 110895210, adresas Gedimino pr. 1A-14, Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 266 0864, el. p. vilnius@amrop.com) (toliau – Amrop) tvarkytų ir saugotų 6 metus. Savanoriškai atsiųsti bei viešai prieinamuose šaltiniuose pateikiami Jūsų asmens duomenys apie išsilavinimą, profesines patirtis ir kvalifikaciją bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą, taip pat kitas duomenų subjekto teises – prašyti, kad būtų leista susipažinti su Amrop  turimais Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą jeigu tam būtų pagrindas, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Duomenų apsaugos pareigūno, kuriam galite adresuoti savo pašymus ir paklausimus, kontaktiniai duomenys – Mindaugas Valančius, tel. +370 5 266 0864, el.paštas dpo.vilnius@amrop.com. Asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai taip pat Jums suteikia teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Amrop sprendimu, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti klientams, kurie svarstys kandidatų į vadovaujančius darbuotojus tinkamumą. Jeigu vadovaujančių darbuotojų paiešką vykdytų Amrop partnerystės bendrovės kitose šalyse, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šioms Amrop bendrovėms. Tuo atveju, jeigu asmens duomenys būtų perduodami minėtiems asmenims už ES ribų, būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, standartinės duomenų apsaugos sąlygos.