Šių dienų žmogiškojo kapitalo resursų bei vadovų kaitos kompanijos viduje situaciją Lietuvoje galima būtų apibūdinti kaip nuolat besikeičiančią, dideliu pagreičiu judančią į priekį. Bendrovės Lietuvoje susiduria su sunkumais, kuriuos sukelia visuotinai egzistuojanti didelės vadovų kaitos tendencija.

Yra realus pavojus, kad dauguma patyrusių, kvalifikuotų ir gabių žmonių palaipsniui bus “eksportuoti” iš šalies.

Atsižvelgiant į dabartinę rinkos situaciją, Amrop siūlo keisti tradicinį požiūrį į vadovybės kaitos kompanijos viduje bei vadovų paieškos principus. Vadovų kaita kompanijos viduje yra sunkiai planuojamas, dažnai nenumatomas procesas. Dėl šios priežasties atsiranda vadovų paieškos paslaugų poreikis. Šių paslaugų efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo gero vietinės rinkos bei talentingų žmonių, dirbančių mūsų šalyje bei užsienyje žinojimas, įgalinantis Lietuvoje dirbančių vadovų integraciją bet kuriame verslo sektoriuje, bei už Lietuvos ribų dirbančių aukšto lygio specialistų suinteresuotumą diegti savo patirtį ir žinias Lietuvoje . Pastaruoju metu šalyje vystosi naujas vadovų paieškos bei konsultavimo procesų supratimas. Vadovų paieška ir konsultacijos tampa viena svarbiausių išorinio bendrovės konsultavimo formų. Vadovų paieška įgyja išties aukščiausią vadovybės konsultavimo vertę, nes ir puiki strategija reiškia mažai be kompetetingų žmonių, sugebančių tą strategiją sėkmingai įgyvendinti.

/Audrius Šošas/

Audrius Šošas

Vykdantysis partneris Vilnius, Lietuva audrius.shoshas@amrop.com +370 5 266 0864

Gintarė Bėtaitė

Partnerė Vilnius, Lietuva gintare.betaite@amrop.com +370 5 266 0864