Vadovų paieška

Konteksto žinojimu pagrįsta vadovų paieška padedame mūsų klientams surasti ateities lyderius – sėkmingiausius talentus, sugebančius dirbti skirtingose pasaulio rinkose.

Amrop projektų asistentai ir konsultantai įvertina rinkos situaciją, atlieka lyginamuosius vertinimus ir suranda kandidatus, kurie turi ne tik reikiamas žinias bei patirtį, bet taip pat atitinka organizacijos kultūrinę aplinką. Patyręs Amrop partneris dalyvauja kiekviename paieškos projekte iki jo sėkmingos pabaigos.

Siekiant užtikrinti tarptautinių paieškų efektyvumą, Amrop pasitelkia globalaus tinklo stiprybes. Paieškos projekto komandą sudaro tų šalių konsultantai, kuriose vykdoma paieška, suprantantys vietinį bei globalų atliekamos paieškos kontekstą ir turintys specifines verslo srities žinias. Tarptautines paieškas koordinuoja vedantysis konsultantas, kuris yra atsakingas už bendravimą su klientu visos paieškos metu.

Konteksto žinojimu pagrįsta paieška apima:

1. Planavimas ir Supratimas

Konteksto įvertinimas
Atlikus išsamų aptarimą su klientu apie jo poreikius, mes gauname visapusišką supratimą apie organizaciją, jos verslo tikslus, kultūrą bei specifinius pozicijos reikalavimus. Pozicijos patrauklumas kandidatams taip pat atidžiai įvertinamas.

Konteksto apibendrinimas
Nustatomi paieškos tikslai ir sudaromas idealaus kandidato aprašymas. Amrop paruošia informaciją apie ieškomą poziciją ir kompaniją, kuri bus komunikuojama galimiems kandidatams.

Kontekstu pagrįstos žinios
Amrop projektų asistentai vietinėse rinkose atlieka pradinį tyrimą ir įvertinimą, kuris tampa pagrindu paieškai. Naudojantis Amrop tinklo galimybėmis, jie surenka  papildomą informaciją apie vykstančius pokyčius rinkose bei kandidatų motyvacijas bei lūkesčius.

Paieškos strategija
Paieškos strategija yra aptariama ir suderinama su klientu. Tai paremta gera konsultanto patirtimi, rinkos žinojimu ir kūrybingumu. Šiame atsakingame etape nustatoma paieškos kryptis.

2. Valdymas

Pradiniai kontaktai
Potencialūs kandidatai yra nuodugniai vertinami, patikrinamos jų kompetencijos ir pasiekimai, įvertinamos motyvacijos ir asmeninės savybės bei jų stiprybės ir siplnybės. Visos paieškos metu, klientas yra informuojamas apie paieškos eigą bei atradimus. Kvalifikuotų kandidatų “ilgasis” sąrašas, kartu su trumpa kandidatų informacija, dažniausiai aptariamas su klientu bei pateikiamos rekomendacijos, kurie kandidatai galėtų būti tinkamiausi. Šalia informacijos apie kandidatus, klientui taip pat pateikiami atsiliepimai iš rinkos.

Susitikimai su kandidatais
Kandidatai, kurie atitinka pozicijos reikalavimus, yra pristatomi kompanijai. Kiekviename tolesniame bendravimo etape vertinama suinteresuotų šalių pateikiama informacija ir  motyvacijos.

3. Pabaiga

Derybos
Tiek klientai, tiek kandidatai gali pasinaudoti mūsų rinkos žiniomis apie atlyginimus ir motyvacinius priedus, norėdami aptarti konkurencingą ir tinkamą pasiūlymą.

Referencijos
Esant reikalingumui ir vietinių įstatymų leidžiamose ribose atliekamas referencijų patikrinimas kandidato karjeros pasiekimų patvirtinimui.

Priežiūra
Amrop vykdo periodinį bendravimą su klientu bei pasirinktu kandidatu, pastarajam pradėjus dirbti. Tai palengvina kandidato integraciją į organizaciją, pradinį bendravimą bei užtikrina abipusį darbo rezultatų ir užsibrėžtų tikslų pasiekimą.