Vadovų vertinimas

Vadovų vertinimas yra originaliai sukurta įvertinimo metodologija, leidžianti nustatyti aukščiausios bei viduriniosios grandies vadovų vadovavimo kompetencijas, taip pat palyginti esančią bendrovės vadovų komandą su esama rinka.

Kodėl tai naudinga?

Vadovų vertinimo metodai leidžia objektyviai iš išorės įvertinti kiekvieno kandidato stipriąsias bei silpnąsias puses. Tai tampa vertinga ir svarbu priimant sprendimus, tuo pačiu tarnauja kaip grižtąmasis ryšys vertinimui.

Kada tai yra reikalinga?

Vadovų vertinimas yra naudingas visuomet, tačiau mūsų patirtis rodo, kad bendrovės dažniausiai kreipiasi pagalbos situacijose, kuomet:
– Reikalingas didžiausio potencialo identifikavimas
– Vyksta įmonių susijungimai, įsigijimai ir įmonės įvertinimai
– Netenkina bendrovės rezultatai arba svarbūs vadovai išeina iš bendrovės
– Vyksta reorganizacija
– Ateina naujas bendrovės pirmasis vadovas
– Paaukštinant pareigose, atsiradus laisvai vadovaujančiai pozicijai
– Norint identifikuoti kompetencijų trūkumus, ruošiant
vadovaujančių darbuotojų mokymo programas.
– Nusprendus vystyti naują verslo strategiją ar kurti naują verslą.

Kaip tai vyksta?

Vadovų vertinimas vyksta naudojant profesionalią metodiką:

Interviu – Struktūrizuoti ir kompetetingi interviu vyksta vadovaujantis 2:1 principu. Juos atlieka patyrę konsultantai.

Palyginimas – Kandidato asmenybinės ir profesinės savybės lyginamos su jau pripažintų rinkos lyderių savybes atitinkančiais standartais.

Rekomendacijų tikrinimas – Kandidato ankstesnės darbo patirties, kvalifikacijų, veiklos rezultatų bei asmenybinių savybių analizė, naudojantis visapusiška darbiniais santykiais susijusių asmenų suteikta informacija 360º principu.

Psichometrinis testavimas – Asmens įvertinimas naudojant verslui sukurtus ir patvirtintus psichometrinius instrumentus. Psichometrinio testavimo pagalba sudaromas išsamus ir patikimas asmens apibūdinimas.

Koks yra rezultatas?

Mūsų darbo rezultatas – tai objektyvus ir profesionalus kiekvieno kandidato įvertinimas tiek individualiai, tiek kompanijos vadovybės kontekste, pateikiant savo nuomonę ir rekomendacijas (ką palikti/pakeisti, kokie reikalingi mokymai, siekiant išlaikyti aukštą žinių lygį, kas galimas kultūrinių/organizacinių permainų iniciatorius, kas galbūt nesugebės vesti kompanijos į priekį taip, kai jūs norėtumėte, ir t.t.)