Valdybos paslaugos

Valdybų, kaip strateginių organizacijų centrų, svarbiausia užduotis yra užtikrinti jų valdomų įmonių ilgalaikį gyvybingumą. Jų pačių tinkamumas yra lygiai taip pat svarbus. Šiandieninės valdybos atsakingos už strateginius ir operatyvinius maratonus. Akcininkai ir kitos suintereruotosios šalys dar niekuomet nebuvo geriau informuoti, reikalaujantys ar iškalbingi, todėl valdybos tampa vis labiau matomos bei išbandomos.

Efektyviai veikiančios valdybos sėkmingai žengia papildomus žingsnius. Jos reprezentatyvios ir įvairialypės tiek demografinės statistikos, tiek savybių prasme.

Valdybų nepriklausomi Direktoriai savo statutines normas integravo į naujas kokybines aukštumas. Jie yra ne tik tinkamai pasirengę dabarčiai, bet yra pagrįstai užtikrinti tęstinumu ateičiai. Nominacijų Komitetai išplėtė savo apimtis nuo žinomų kandidatų  tradicinio vidinio rato išsaugojimo iki ekspertų bei objektyvaus žmogiškojo kapitalo vaidmens. Tokio, kuris turi tvirtą ryšį su technologijomis bei inovacijomis.

Realybė daugeliui valdybų yra kitokia.

Organizacijos persitvarko, atsižvelgdamos į augimą ir globalizaciją ir dauguma pirmą kartą susiduria su rimtais valdymo klausimais.Jų darbą komplikuoja reguliavimo pokyčiai, kurių kaitos trukmė bei forma priklauso nuo geografijos, nuosavybės tipo, statuso ir kai kuriose šalyse nuo sektoriaus. Kitos dilemos iškyla, kai šeimos ar įkūrėjų nuosavybės teisės perleidžiamos profesionaliems ekspertams, arba kai įtampa kyla dėl centralizacijos keitimo decentralizacija.

Nepaisant netolygumo, bendra kryptis globaliniuose valdymo įstatymuose veda link naujų ir geresnių standartų, kai nacionalinės įstatymų struktūros ieško globaliai priimtino varianto (mokymuisi bei sinchroniškumui).

Pačios keitimosi galimybės valdyboms yra kaip niekada didelės. Ir jos gali būti dar didesnės, jei laimės pasitelkę išorinius patarėjus.

Mūsų patirtis

Amrop kryptingai veikia siekiant užtikrinti įvairiapusių, žvelgiančių į ateitį ir tarpusavyje susijusių valdybų kūrimą ir įgyvendinimą. Mes veikiame kaip Patikimi Patarėjai dinamiškų organizacijų, išsidėsiųsių po visą pasaulį bei įvairiose verslo srityse vykdančiosioms, stebėtojų ir patarėjų valdyboms.

Amrop globali valdybų paslaugų praktikos grupė veikia trijose susijusiose dimensijose:

 1. Paskyrimai (Valdybų pirmininkai, Nepriklausomi direktoriai, Patarėjų valdybos, Komitetai)
 2. Valdybų vertinimas
 3. Konsultavimas valdybų efektyvumo klausimais
 4. Konsultavimas valdybos atlygio klausimais

Mūsų procesas

 • Atskleidžia įgūdžių, patirties, demografinės ir kognityvinės įvairovės esamose valdybose trūkumus
 • Identifikuoja vadovybės stiprybes
 • Analizuoja keliamus reikalavimus naujiems demografiniams profiliams, specialistams ir techninėms kompetencijoms
 • Integruoja greitai besivystančius valdymo reikalavimus ir organizacinę strategiją
 • Identifikuoja, įvertina and pristato Lyderius ateičiai – valdybos narius, kurie gali prisitaikyti prie besikeičiančios strateginės ir operatyvinės aplinkos. Esminiai klausimai: (ypatingai ieškant nepriklausomų Direktorių, apie kuriuos mintis dažnai ateina pavėluotai):
  – Ar jis/ji gali numatyti strateginių ir operatyvinių rizikų mąstą bei kompleksiškumą?
  – Ar jis/ji gali veikti kaip gerbiamas katalizatorius, prie valdybų diskusijų prisidedantis nauju ir tinkamu būdu?
  – Ar jis/ji gali konstruktyviai mesti iššūkį tradicijoms, nuostatoms ar šališkumui?
 • Vadovauja įvdeimo proceso kūrimui ir diegimui

Amrop padeda sparčiai augančioms ir globalizacijos įtakojamoms organizacijoms užtikrinti, kad jų valdybų sudėtis balansuoja tarp reprezentatyvumo ir veiksmingumo. Taip pat padeda užtikrinti, kad valdyba atskaitinga ne tik už esamą valdymo struktūrą, bet taip pat atsižvelgia į pasaulines valdymo tendencijas.

Greta esamų valdybų optimizavimo, Amrop padeda pradedančiosioms organizacijoms suburti valdybas, kurios atitinka jų verslo esmę ir tikslus bei atitinka valdymo standartus.

Amrop globali valdybų paslaugų praktikos grupė

Amrop Globali Valdybų paslaugų praktikos grupės, kurią sudaro Amrop Vykdantieji valdybos nariai bei Vykdantieji partneriai, tikslas yra dalintis, sisteminti bei pritaikyti tendencijas, inovacijas bei minties lyderystę visose mūsų 57 rinkose ir būti patikimu kompetencijos centru mūsų narėms šalims – tuo pačiu ir mūsų klientams.

Baltijos šalyse Amrop glaudžiai bendradarbiauja ir yra Baltic Institute of Corporate Governance narė.

Spauskite čia, norėdami susipažinti su Globalios valdybų paslaugų praktikos grupės pagrindine komanda.